Oferta - Value Engineering

Value Engineering polega na analizie kosztów i rozwiązań projektowych w celu zastosowania najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych w ramach budżetu klienta.

Inżynieria wartości jest metodą poszukiwania alternatyw technicznych i organizacyjnych prowadzących do redukcji zbędnych kosztów przy spełnieniu postawionych wymagań funkcjonalnych i jakościowych.

Nasza firma oferuje Państwu analizę oraz optymalizację gotowych projektów prowadzącą do oszczędności finansowych oraz czasowych przy zachowaniu zaplanowanych standardów. Proces inżynierii wartości rozpoczynamy od wyceny inwestycji zgodnie z przekazanym projektem, następnie analizujemy inwestycję jako całość i przedstawiamy Państwu możliwości zaoszczędzenia na poszczególnych pracach w formie czytelnej tabeli cenowej. Bardzo często uwzględniamy również inne warianty, opisując szczegółowo nowe rozwiązania oraz co najważniejsze prezentujemy ich koszty w porównaniu do pierwotnego projektu.

Usługa Value Engineering stanowi dodatek do podstawowego kosztorysu i jest wyceniania indywidualnie dla każdego klienta uwzględniając wielkość inwestycji oraz oczekiwań klienta.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

OFERTA